0

Histórie

history image

92

Začiatok činnosti

V tomto roku začína firma pôsobiť na českom trhu a to založením a otvorením výrobného a montážného závodu v Raspenave.

history image

93

Pracovisko v Liberci

Vznik odlúčeného pracoviska so sídlom v Liberci, v prenajatých priestoroch Technickej Univerzity. V začiatkoch sa jednalo o malú technickú kanceláriu, ktorej hlavnou úlohou bolo zabezpečenie konštrukcie a výroby nástrojov a logistický a colný servis pre závod v Raspenave. Kancelária mala len 2 konštruktérov a podieľala sa v danom roku na zabezpečení výroby 17-tich vstrekovacích foriem.

96

Oddelenie mechanického vývoja

Vznik samostatného oddelenia mechanického vývoja.

history image

97

Nové pracoviská

Vznik pracoviska v Pardubiciach zaoberajúceho sa elektronickým vývojom. Ďalej vznikla vzorkovňa nových dielov a montážne pracovisko
plynových letovačiek.

00

Presťahovanie

Firma s 20 zamestnancami sa sťahuje do vhodnejších priestorov objektu neďaleko centra Liberca s využitím 2 poschodí.
Podstatnú časť prízemia zaberá dielňa, ktorá až do začiatku roku 2005 zabezpečovala výrobu niektorých súčastí našich výrobkov. Celé tretie poschodie je potom vyhradené pre kancelárie firmy. Nachádza sa tu, okrem vedenia firmy, oddelenie konštrukcie nástrojov, oddelenie mechanického vývoja, obchodné a účtovné oddelenie.

history image

12

Sťahovanie palác Syner

Sťahovanie spoločnosti do nových reprezentatívnych priestorov paláca Syner v centre Liberca.

16

Firma

Dnes má firma celkom 35 zamestnancov a ďalej sa rozrastá.

17

Rozvoj Firmy

V nadväznosti na ďalší rozvoj, firma rozširuje svoje existujúce priestory v Paláci Millenium.

19

Obchod ČR

Spoločnosť zakladá nové obchodné oddelenie so zameraním na zákazníka a predaj svojich výrobkov. Stáva sa tak výhradným obchodným zástupcom firmy STEINEL pre český trh.

20

Posilnenie elektronického vývoja a riadenia projektov.

V Liberci vzniká nové pracovisko elektronického vývoja a buduje sa tím pre riadenie nových vývojových projektov.

21

Obchod SK

Spoločnosť preberá obchodné aktivity na Slovensku a stáva sa novo aj výhradným obchodným zástupcom firmy STEINEL pre slovenský trh.