0

Oddělení

Oddělení konstrukce nástrojů

Oddělení konstrukce nástrojů se za dobu své existence podílelo na konstrukci a výrobě více než 450-ti nástrojů, převážně vstřikovacích forem plastických hmot. Menší podíl mají střižné a ohýbací nástroje a formy pro lisování keramických dílů. U více než 310-ti z nich vyvíjelo vlastní konstrukci. Většina nástrojů byla vyrobena v Česku, ale rovněž probíhá spolupráce s firmami v Německu, Portugalsku a Číně.

gallery
gallery
gallery

Oddělení mechanického vývoje

Oddělení mechanického vývoje se podílí na vzniku nových výrobků firmy STEINEL. Mezi nejúspěšnějšími produkty jmenujme horkovzdušné pistole, lepící pistole, ucelenou řadu radarových lamp, halogenové senzorové lampy, infračervené senzory a mnoho dalších.Vývojové oddělení dále spravuje elektronickou databanku výkresové dokumentace společnosti STEINEL.

gallery
gallery
gallery

Oddělení elektronického vývoje

Oddělení elektronického vývoje se zabývá návrhem elektronických desek, dále vývojem softwarových aplikací a vývojem vysokofrekvenčních obvodů a jejich měřením. Veškerá elektronická zařízení mohou být odzkoušena dle platných EN norem.

gallery
gallery
gallery